Dokumentation for overholdelse af energikrav ved ændret anvendelse af bygning

Planlægger du at inddrage et ubenyttet loftsrum, stald eller lign. til beboelse, så stiller bygningsreglementet en række energikrav til dette.

Når en bygning eller bygningsdel ændrer anvendelse, som medfører et øget energiforbrug, skal denne overholde en række mindstekrav til bl.a. isolering af bygningens klimaskærm /tag/lofter/ydervægge/gulve m.m.) samt vinduer og døre. 

Bakholm Energi kan hjælpe med at sikre, at de gældende energikrav i bygningsreglementet overholdes for ændret anvendelser af bygninger. Dette omfatter bl.a. beregning af u-værdier og linjetab for bygningsdele og konstruktioner.

Ring for nærmere snak om projektet og få et uforpligtende prisoverslag på dette.