Energirammeberegning for nybyggeri

Skal du bygge nyt hus så skal der laves en energiramme beregning, som dokumenterer at bygningen lever op til de i bygningsreglementet gældende energikrav, og som skal vedlægges ved ansøgning om byggetilladelse til kommunen.

Bakholm Energi udfører energirammeberegninger i henhold til bygningsreglementets energikrav til nybyggeri.

Energirammeberegningen leveres til bygherre, som en samlet rapport i pdf-format, samt XML-fil, der efterfølgende kan indsendes til kommunen i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til nybyggeriet.

Pris: 6.400 kr. inkl. moms for enfamiliehuse op til 180 m2.

Leveringstid: 3-5 arbejdsdage, når nødvendige oplysninger er modtaget.

For at udarbejde energirammeberegning skal oplysninger om følgende leveres fra bygherre:

  • Bygningstegninger (situationsplan for placering grunden, plan- facade- og snittegninger), samt beskrivelse af konstruktionsopbygning – gerne modtaget som dwg-fil;
  • Specifikationer for vinduer og døre (datablade fra producent med angivelse af Eref-, U-og G-værdier);
  • Ventilation (naturlig eller evt. hvilken type ventilationsanlæg);
  • Opvarmningsform og specifikationer på dette (fjernvarme, kedel/varmepumpetype, etc.);
  • Varmefordelingsanlæg (radiatorer og/eller gulvvarme);
  • Varmtvandsproduktion (varmtvandsbeholder eller veksler, samt evt. solvarmeanlæg);
  • Evt. solcelleanlæg/husstandsvindmølle

Såfremt der ikke er taget stilling til en eller flere af ovenstående punkter (eksempelvis at der ikke er besluttet, hvilke vinduer der skal i), tages der afsæt i standardværdier, som så skal efterleves ved det endelige byggeri.

U-værdier for bygningsdele beregnes i henhold til DS 418 og selve energirammeberegningen udføres med beregningsprogrammet Energy 10.