Rentabilitetsberegning for større ombygninger

Skal du bygge om i din bolig, f.eks. udskifte tagbelægningen eller etablering af gulvvarme, så stiller bygningsreglementet en række krav til varmeisolering såfremt dette er rentabelt.

Rentabilitet beregnes kort fortalt som den økonomiske besparelse ved gennemførelse af energiforbedringen divideret med investeringen. Hvis denne er større end 1,33, er arbejdet rentabelt og skal dermed gennemføres. I tilfælde af, at ombygninger ikke er rentable, skal der foretages en eftervisning af den manglende rentabilitet.

Bakholm Energi udarbejder rentabilitetsberegninger i forbindelse med renoveringsprojekter, som dokumenterer rentabiliteten og dermed hvorvidt der stilles krav til at gennemføre energibesparelser.

Pris: 1.600 kr. inkl. moms.

Leveringstid: 1-3 arbejdsdag når nødvendige oplysninger er modtaget.

For at udarbejde en rentabilitetsberegning skal oplysninger om følgende leveres fra bygherre:

  • Bygningstegning for omfattet bygningsdel, hvis disse forefindes og/eller beskrivelse af både den nuværende konstruktion og den planlagte nye konstruktion, samt mål på disse;
  • Varmeforsyning (fjernvarme, oliefyr, varmepumpe, etc.).