Udvikling af VE-projekter

Bakholm Energi indgår i alle udviklingstrin af nye vind- og solprojekter fra idefase og frem til byggefasen. Vi har over 15 års erfaring med projektudvikling af såvel mindre som større VE-projekter udført for lokale borgergrupper, pensionskasser og professionelle developere. Vi kan tilbyde følgende ydelser:

Screening af områder til vindmøller og solceller
Afstands- og støjkrav til nærmeste beboelse, natur- og landskabsmæssige hensyn, sammenspil med kommuneplaner- og strategier.

Dialog og samarbejde med myndigheder, lodsejere, naboer og andre lokale interessenter
Udarbejdelse af debatoplæg, materiale til kommuneplantillæg og lokalplaner, anmeldelse af miljøkonsekvensrapport (VVM), brugsretsaftaler for anvendelse af jord, udvikling af modeller for lokal ejerskab, oplæg på borgermøder, håndtering af ordninger for værditab, salgsoptioner, VE-bonus og Grøn Pulje, samt salg af anparter.

Projektlayout
Udarbejdelse af opstillingsmønstre og vejføring i samarbejde med lodsejere og anlægsleverandører, fremføring af internt net frem til nettilslutningspunkt (POC), beregning af støj og skyggekast fra vindmøller, visualiseringer, samt produktionsberegninger.

Ansøgning og indhentning af nødvendige tilladelser m.m.
Indgåelse af nettilslutningsaftale med netselskab, ansøgning om etablerings- og elproduktionstilladelse hos Energistyrelsen, byggetilladelse hos kommune, samt evt. andre dispensationer fra myndigheder.