Varmetabsrammeberegning for tilbygning

Skal du lave en tilbygning til din bolig, f.eks. en ny kvist eller tagetage, så stiller bygningsreglementet en række energikrav til dette. For at sikre at den nye tilbygning overholder energikravene kan der udføres en varmetabsrammeberegning, der dokumenterer dette.

En varmetabsramme angiver det maksimalt tilladte varmetab fra tilbygningen, og man kan dermed overholde energikravene, når det faktiske varmetab for tilbygningen er mindre end varmetabsrammen.

Varmetabsrammeberegninger kan også benyttes i forbindelse med ændret anvendelser af bygninger, hvor man har behov for at kompensere for manglende energimæssig ydeevne af enkelte bygningsdele. Her kan man med en varmetabsramme beregne, hvor meget ekstra isolering der eksempelvis skal på loftet for at kompensere for manglende isolering i ydervægge.

Bakholm Energi udfører varmetabsberegninger i forbindelse med tilbygninger og ændret anvendelse, som sikrer at de gældende energikrav i bygningsreglementet overholdes, når der skal søges om byggetilladelse hos kommunen. Dette omfatter bl.a. beregning af u-værdier for bygningsdele og konstruktioner, og dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets mindstekrav til klimaskærm, samt vinduer/døre.

Pris: 4.000 kr. inkl. moms.

Leveringstid: 3-5 arbejdsdage når nødvendige oplysninger er modtaget.

For at udarbejde en varmetabsrammeberegning skal oplysninger om følgende leveres fra bygherre:
▪ Bygningstegninger for tilbygningen, hvis disse forefindes og/eller beskrivelse af konstruktioner samt mål på disse;
▪ U-værdier på vinduer og døre (datablade fra producent);

Såfremt der ikke er taget stilling til, hvilke vinduer/døre der skal anvendes, tages der afsæt i standardværdier, som så skal efterleves ved det endelige byggeri.